Základní pojmy


Koupili jste si novofundlandské štěně a tak se z vás stal MAJITEL psa nebo feny. Ten druhý, který vám tu černou kuličku prodal je CHOVATEL.

Chovatel
nebo-li osoba, která je v době krytí a vrhu feny i jejím vlastníkem a jejíž chovatelská stanice (CHS) je registrována pod chráněným názvem příslušnou Plemennou knihou. Majitel není totéž co chovatel, i když i majitel se může chovatelem stát. Už vidím, jak se v duchu ptáte, co to je vlastně chovatelská stanice.

Chovatelská stanice (CHS)
Pod tímto pojmem se rozumí mezinárodně chráněný název, přiznaný Plemennou knihou, majiteli chovné feny (příp. fen), který se rozhodne provozovat chovatelskou činnost a splňuje podmínky chovatelského řádu. Chovatel musí požádat o chránění názvu CHS ihned, jakmile se rozhodl provádět chovnou činnost a má fenu, která splňuje podmínky chovu. Žádost se podává na úředním tiskopise, ve kterém chovatel navrhne 6 vhodných názvů, složených nejvíce ze dvou českých slov. Tiskopis obdrží chovatel od Plemenné knihy. Po sválení (registraci) je název nedílnou součástí jmen všech odchovaných štěňat a musí se trvale používat. Chráněný název je možno převést jen na přímého rodinného příslušníka nebo na základě dědického práva. Zkusme si to v praxi: Štěně, které jste koupil se jmenuje např.: Asta od Bílého potoka - tzn., že štěně pochází z chovné stanice od Bílého potoka. Až se Astě narodí štěňata, budete mít v té době schválenou chovnou stanici např. Alfin. Všechny Astiny štěňata se tedy budou jmenovat Argo, Besy, Cedra.... Alfin. Tak, milý majiteli. Donesl jste, no spíše dovezl jste si z CHS (teď už víte co to je) papírové štěně, oficiálně řečeno, štěně, které má průkaz původu.

Průkaz původu
Každé štěně, respektive jeho majitel, obdrží od chovatele průkaz původu, t.j. osvědčení o čistokrevnosti a zápisu daného štěněte do Plemenné knihy. Průkaz původu je úřední, písemný doklad, obsahující údaje o psu či feně, jeho plemeni, předcích, vyznačených nejméně do třetí generace. Dále je zde uvedena barva a druh srsti, pohlaví, datum narození, zápisní číslo Plemenné knihy, název CHS, adresa chovatele i majitele s jejich podpisy a razítko Plemenné knihy. K průkazu původu musí být přiložena knížečka, do které se budou zapisovat výsledky výstav, svodu, bonitace apod. Bude je sem ovšem zapisovat pouze klubový poradce, rozhodčí, lékař, prostě lidé k tomu oprávnění. Při uhynutí psa se zasílá průkaz původu, spolu s oznámením o úhynu, Plemenné knize. Tak jedeme dál. Co je to chovný jedinec?

Chovný jedinec
Chovnou fenou se rozumí fena, která byla bonitační komisí zařazena do chovu a předtím splnila tyto podmínky:
zúčastnila se svodu štěňat
podrobila se rentgenu kyčelních kloubů a výsledek dysplazie je nejvýše třetího stupeně
získala v posledních dvou letech před bonitací na výstavě ocenění nejméně "dobrá"
dosáhla stáří 18 měsíců

Chovný pes musí splňovat tytéž podmínky jako fena s následujícím zpřísněním:
výstavní ocenění minimálně "velmi dobrý"
dosáhl stáří 24 měsíců
Ovšem, zde bychom měli být upřímní - není kam spěchat, novofundlandský pes totiž dospívá později a proto vypadá ještě lépe - chcete-li - mužněji. Chovná fena se musí po celou dobu chovnosti vždy nejméně 1x za dva roky zúčastnit alespoň jedné výstavy. Chovný pes se musí 1x za dva roky zúčastnit svodu plemeníků. Chovnost končí dosažením věku 8 let. Bonitační komise může chovnost dobrým jedincům prodloužit. Tak jste se v minulém odstavci dočetl o dalších neznámých výrazech. Pokusíme se je hned dešifrovat. Tedy postupně, jak jsou za sebou.

Svod dorostu (štěňat)
Ve smyslu platného chovatelského řádu je povinností majitele psa nebo feny zúčastnit se svodu dorostu. Štěňata jsou ke svodu ve věku 6-15 měsíců. Zúčastňují se psi/feny i se zjevnými vadami. Bez účasti na svodu neopravňuje průkaz původu jedince k účasti na kynologických akcích - výstavy, bonitace, RTG DKK. Svod dorostu pořádají kluby NF 4x ročně (2x Praha, 2x Morava). Aby to nebylo tak jednoduché, tak na každou hromadnou akci psů (sraz, výstava..) je nutno si nechat provést zápis do očkovacího průkazu - osvědčení o zdravotním stavu - veterinárním lékařem. Malá vsuvka - očkovací průkaz raději vozte s sebou vždy, když jedete se psem/fenou mimo bydliště. Pokud totiž někoho kousne, máte první doklad o jeho očkování a tím si ušetříte první starosti. Již několikrát zde padla slova - dysplazie kyčelních kloubů a při řeči s chovateli dostanete záludnou otázku: Jakou má "dysplazku"? Tak tedy dysplazie kyčelních kloubů.

Dysplazie kyčelních kloubů (DKK)
Je to částečně dědičná, chorobná deformace kyčelního kloubu, která může být v pokročilém věku velmi bolestivá. Nemoc může prokázat pouze snímek RTG. Všechna zvířata před zařazením do chovu musí být rentgenována. RTG se provádí zpravidla po 1.roce věku psa/feny. Výsledek DKK je zaslán Plemenné knize a zapsán poradcem chovu (dále jen PCH) do průkazu původu. Při připouštění musí alespoň jeden chovný jedinec mít DKK negativní - tzn. DKK 0/0. Žádný chovatel nemůže při prodeji štěňat zaručit nezatíženost na DKK, protože v tomto věku není možná průkaznost. DKK provádí veterinární nemocnice v celkové narkóze, je nutno si zajistit pomocníka na manipulaci a odvoz zvířete domů. Doporučuje se k přenášení použít deku nebo celtu, aby nedošlo k poranění. Nejvíce rozruchu bývá při radostné nutnosti a to jsou výstavy.

Výstavy
Rozdělení začínáme od "nejnižších po nejvyšší". Pro začátek si stačí vytyčit menší cíl. Slíbené rozdělení:
oblastní
národní
mezinárodní
klubová
speciální
Psi se na výstavách rozdělují podle skupin FCI. Novofundlandský pes patří mezi skupinu II. Plemena se dále dělí do tříd, psi a feny zvlášť. Základní třídy jsou:
třída dorostu 6 - 9 měsíců
třída mladých 9 - 18 měsíců
třída otevřená 15 měsíců a výše
třída pracovní 15 měsíců a výše pro psy/feny s již složenou zkouškou z výkonu
Mimo základní třídy se vypisují třídy šampiónů, veteránů, vítězů....

Výstavní ocenění:
třída známka zkratka stužka
dorostu nadějný
velmi nadějný
N
VN
bílá
žlutá
mladých
otevřená
pracovní
vadný
dostatečný
dobrý
velmi dobrý
výborný
-
-
D
VD
V
-
fialová
zelená
červená
modrá


Ve skupině výborný se ještě vybírají 3-4 nejlepší psi/feny a stanovuje se u nich pořadí 1.-4. místo. Označení potom je V1, V2... Psovi/feně, který obdržel známku V1, může být zadán titul VÍTĚZ TŘÍDY (VT). Na některých výstavách se ještě udělují další tituly:
oblastní (národní..) vítěz - nejlepší jedinec každého plemene
CAC a Res.CAC - zadává se psům a fenám oceněným ve třídě otevřené, pracovní a šampiónů známkou V1 a V2
CACIB a Res.CACIB - zadává se psovi a feně v každém plemeni. O titul soutěží jedinci ocenění ve třídách otevřená, pracovní a šampiónů známkou V1 a V2.
Tituly nejsou nárokové, tzn., že rozhodčí může, ale nemusí psovi/feně oceněnými známkou V1 zadat titul. Mimo barevné stužky dostane každý vystavovatel písemný posudek a diplom s potvrzením o umístění. Zápis do průkazu původu psa/feny není povinný, ale provádí se na požádání vystavovatele. Pozor, na některých výstavách zapisují rozhodčí výsledek automaticky a vy si nemusíte špatný výsledek nechat zapsat - čtěte pozorně propozice výstavy. Rozhodčí může odmítnout posoudit psa/fenu, jejichž vystavovatel na požádání nepředloží průkaz původu, nebo nastoupí do kruhu opožděně. Vylučují se háravé feny a feny ve vyšším stupni březosti, psi i feny po úraze. Můžete mít rovněž nepříjemnosti s rozhodčím, pokud je váš pes/fena neovladatelný nebo neupravený. Dalším častým pojmem, možná i méně známým je bonitace.

Bonitace
Tak tedy - má-li majitel mladého psa/feny zájem (a kdo by neměl, když má čistokrevného psa) podílet se na čistokrevném chovu, musí se zúčastnit bonitace. Zde se rozhodne o zařazení psa/feny do chovu. Nezařazení znamená skutečnost, že pes/fena má závažné vady proti standardu. Pes se bonituje po dosažení 2 let, fena po dosažení 18 měsíců. Stejně jako na výstavu, jdeme na bonitaci se psem/fenou v dobré kondici a řádně upravenými. Bonitace se skládá ze 2 částí:
posouzení exteriéru (vzhled, zuby, struky, varlata a míry)
posouzení povahy

Je dobré si zjistit předem, jak taková bonitace vypadá, aby zbytečně naší neznalostí nebyl zkreslen bonitační kód, který je již neměnný a má konečnou platnost. Pozor - nové a neznámé slovo - Bonitační kód: skládá se z prvního čísla, písmene (i několika písmen) a druhého čísla
první číslo znamená typ psa/feny
písmenka vyjadřují vady proti standardu
druhé číslo určuje povahu psa/feny
Příklad: V průkazu původu vyčteš milý majiteli, že otec tvého štěněte má bonitační kód 5/HYZ/7, což značí:
Typ-pes je středně silný a vysoký
Vady-má světlé oko, vadu srsti a vadu ohonu
Povaha-neútočná se sklonem k flegmatičnosti
Získaný bonitační kód zaznamená bonitační komise do průkazu původu.To co vás čeká v dalších řádcích je svod plemeníků.

Svod plemeníků
Všichni chovní psi mohou být využiti k chovu pouze teoreticky, prakticky je totiž nikdo nezná a nic o nich neví. Protože každý chov má zájem odstraňovat vady a nedostatky, vybírají se krycí psi - plemeníci. Na svodu plemeníků se krycí psi předvádějí nejen poradci chovu, ale i chovatelům. Pozor, účast na svodu plemeníků je povinná. Svod zajišťuje příslušný klub NF, zhruba 1x za 2 roky.

Přeregistrace
V této fázi se dotýká zatím jen majitelů psů, a znamená: Po bonitaci pošlete na Plemennou knihu žádost o přeregistraci současně s průkazem původu psa. Plemenná kniha provede záznam a vystaví vám knihu krytí. Majitelé fen žádost zašlou až se žádostí o zápis štěňat. Druhým krokem je krycí list.

Krycí list
Majitel chovné feny, chce-li chovat, požádá poradce chovu, 6 týdnů před háráním feny o vydání krycího listu. Uvede zde termín hárání a základní údaje o feně. Může v žádosti sám navrhnout krycího psa (psy). Poradce chovu vystaví do 21 dnů krycí list, v němž doporučí 3 krycí psy, které považuje pro čistý a zdravý chov za vhodné. Po obdržení krycího listu (je vystaven 2x) se dohodnete na krytí s majiteli uvedených psů. Pokud se nedohodnete, obrátíte se opět na poradce chovu. Po uskutečněném krytí vyplněnou a podepsanou kopii krycího listu odešlete PCH do 7 dnů. Originál si ponecháte. Později jej budete potřebovat jako přihlášku k zápisu štěňat. Pokud fena nezabřezla, vrátíte originál krycího listu PCH do 7 dnů po předpokládaném porodu. Nepodařilo-li se krytí vůbec, jste jako chovatel povinen, vrátit krycí list nejpozději do 14 dnů po skončení hárání PCH. Chovatel feny má právo požádat o PP krycího psa a záznam o jeho chovnosti - samozřejmě pouze k nahlédnutí.

Krytí
Máme krycí list a jsme domluveni s majitelem krycího psa na krytí. A teď začnete pozorně sledovat počátek hárání feny, aby jste mohl stanovit nejvhodnější den pro krytí, což je obvykle (ale ne pravidlo!) kolem 13.dne od začátku hárání. Vhodný den se projeví změnou barvy výtoku. Výtok zesvětlá. Existuje možnost nechat si udělat rozbor výtěrem, kde se dá určit nejpravděpodobnější den krytí. Způsob a podmínky krytí si dohodnou předem obě strany. Je běžnou praxí, že se vozí fena ke psovi. U NF psů bývá zvykem uhradit předem sjednanou odměnu za krytí až po odebrání štěňat novými majiteli. Majitel psa si nemusí vzít finanční odměnu (cena je smluvní), ale může požadovat štěně z vrhu. Má právo druhého výběru štěněte, což znamená výběr hned po chovateli feny. Je dobré krýt fenu poprvé zkušeným psem a naopak. Fenu vezeme ke krytí v dobré fyzické a psychické kondici. Nezapomeňte, že vaše kondice je i kondicí psa/feny!! A je to tu. Je nutno dopřát oběma aktérům čas na seznámení, ne každý pes "uchvátí" fenu mezi vrátky. Krytí by mělo proběhnout bez zbytečných "čumilů", ale za dozoru chovatele a majitele. Po ejakulaci semene totiž dochází ke "svázání" psů. Správná pozice při svázání je zadek k zadku. U feny, která kryje poprvé nebo je pár vyrušen, je nebezpečí, že se bude pokoušet ze sevření uniknout. Je dobré, aby chovatel fenu uklidnil a přidržel. Svázání může trvat i 20 minut. Překrytí - opakované krytí - je možné následující den, lépe dva dny po krytí a samozřejmě tím samým krycím psem. Majitel krycího psa je povinen na požádání překrytí umožnit. Majitelé psa i feny mají právo si ověřit "totožnost" zvířat (porovnáním PP a tetovacích čísel). Doba od krytí k porodu je cca 63 dnů. Pokud rodíte poprvé, raději si přizvěte k porodu veterináře, nebo zkušeného chovatele. Sice jste dobře a kvalitně odrodil, pasoval jste se tak na "porodní bábu" fundláků, ale nastává nerudovský problém, kombinovaný Hamletem: být - nebýt, kam a co hlásit a ještě... Takže teď je na řadě povídání

Vrh - odchov
Chovná fena smí mít za rok pouze jeden vrh, resp. vždy ob jedno hárání. Má-li 8 a více štěňat, musí být pauza 2 hárání. Uskutečněný vrh je chovatel povinen ohlásit PCH do 3 dnů po porodu. Hlásí se počet štěňat podle pohlaví (4 psi/2 feny). V termínu 5 dnů hlásí chovatel vrh i majiteli krycího psa. Ve vrhu smí být ponechán libovolný počet štěňat, ale chovatel ručí za jejich výživu! (má-li tedy fena více štěňat, nevyhnete se práci - tj. přikrmování). Chovatel musí umožnit kontrolu vrhu PCH nebo jím pověřeným osobám (oblastní poradce chovu). O této kontrole se provádí zápis do knihy odchovů. Každý chovný pes musí mít vedenou knihu krytí, fena knihu odchovů. Tyto knihy vystavuje Plemenná kniha. Vlastník chovného jedince je povinen:
Provádět zde pravidelně záznamy
Při kontrole vrhu knihu předložit ke kontrole PCH (oblastnímu poradci)
Při změně vlastníka chovného jedince předat knihu novému majiteli
Štěňata musí být ponechána u chovatele nejméně po dobu 49 dnů a při odběru musí vážit minimálně 7 kg, být odčervena a natetována. Chovatel hradí veškeré náklady spojené s cestou PCH (nebo oblastního poradce) podle platných předpisů. Rovněž hradí náklady na vydání průkazů původů a odčervení štěňat. Je povinen vést pravidelné záznamy o vývoji štěňat, včetně váhy.

Odchov - po celou dobu odchovu máme štěňata výrazně označena, aby nemohlo dojít k jejich záměně (nejlépe různobarevnými šňůrkami). Označení je možné odstranit až po natetování čísel - raději až za 3 dny. Označení musí být upevněno tak, aby nemohlo dojít k poranění štěněte.

Zápis štěňat
K vystavení průkazu původu pro štěňata je třeba zaslat přihlášku k zápisu štěňat Plemenné knize. Tiskopis přihlášky zašle chovateli PCH, zároveň s tiskopisem žádanky o tetovací čísla štěňat. Žádanky o tetovací čísla chovatel vyplní a odešle Plemenné knize, která mu vrátí jeden výtisk zpět s vyplněnými čísly. Vyplněné přihlášky k zápisu štěňat (přihlášky vrhu) odešle chovatel PCH. Celý vrh se musí přihlásit najednou. Jména štěňat začínají u prvního vrhu písmenem A, u druhého B..... Vynecháváme písmena Č, Ď, Ě, Ř, Š, Ť a Ž. Jméno štěněte má být z jednoho slova.
K přihlášce vrhu je nutno přiložit:
originál žádanky s přidělenými tetovacími čísly
tetovací a kontrolní pásek
zápis tetovače
vyplněný a podepsaný krycí list
u prvního vrhu feny její průkaz původu se žádostí o přeregistraci
Přihláška k zápisu vrhu musí být odeslána nejpozději do 60ti dnů po vrhu. Jména štěňat se vypisují v abecedním pořádku a to nejprve štěňata-psi a za ně štěňata-feny.

Slovo tetovač, tetování štěňat se objevuje často, proto raději: štěňata jsou v 7 týdnech věku tetována, tzn. do levého ucha jim vytetují číslo, které je pro ně neměnné po celý život. Tetovací číslo je totožné s číslem zápisu v Plemenné knize. Pozor, i když jsou uši po tetování špinavé, nemůžete je umýt nebo natírat krémem apod. Může se stát, že "vytáhnete" tetovací barvu. Počkejte, až se pozůstatek tetovací barvy sám sloupne. Úkon i cestu tetovače hradí opět chovatel. To je peněz!

Kdyby ti fundláci nebyli, už bych měl v Praze tři vily.
A teď něco, co slouží jako bič na všechny chovatele. Co to je?

Chovatelký a zápisní řád
Slouží pro usměrňování chovu NF a jeho ustanovení platí pro všechny majitele NF psů s průkazem původu a jsou závazná pro každého, kdo se zabývá chovem. Je to vlastně seznam práv, povinností a podmínek, které se týkají chovu NF psů. Můžete jej získat v klubu NF psů. Jak jste jistě vyčetl, nejdůležitější osobou při chovu (mimo chovatele) je poradce chovu.

Poradce chovu
Vede evidenci chovu plemene, odpovídá za výsledky celého chovu NF plemene ve svém regionu.

A co tě čeká teď - věc pro dobré chovatele nejdůležitější - prodej štěňat.

Prodej štěňat
Komu a do jakého prostředí již v této fázi bude jasné. Za kolik - ceny jsou smluvní. Je samozřejmé, že bude cena rozdílná nejen podle současného zájmu, ale i podle kvality rodičů. Chceme upozornit pouze na 3 věci:
nezapomeňte se informovat o záměrech nového majitele, aby jste nezjistil, že váš pes skončil někde jako pokusný králík
doporučujeme při prodeji uzavřít písemnou smlouvu
při prodeji do zahraničí požádat Plemennou knihu o vývozní povolení
A nakonec pojištění.

Pojištění
Informace, že způsobené škody psem lze uhradit ze sdruženého pojištění domácnosti již dnes neplatí tak docela. Lze z tohoto pojištění uhradit pouze škody způsobené psem v domácnosti. Proto raději si vyřiďte pojištění za škody způsobené psem i na škody mimo domácnost. Dnes již máte také možnost zajistit si životní pojistku pro psa.
Cože nám to zbývá?

Desatero přikázání chovatele
Spojovat zásadně jedince bez společných vad.
Vady - nedostatky nevyrovnávat nikdy opakem vady, ale vždy standardem.
Štěně - vrh se rodí nejdříve na papíře. Úspěch chovu znamená totiž znalost předků.
Lze oklamat přítele, podvést manžela, ale nejde oklamat, podvést chov. Tajné odstranění vady se stejně bude projevovat ve vrzích.
Krytí psa/feny se hledá na výstavách a v "papírech" a ne na ulici.
Nebojte se příbuzenské plemenitby (3-4 generace), ale pouze u jedinců bez dědičných vad a jen po poradě s PCH.
Nebojte se starých psů, ale s rozvahou používejte mladé a neprověřené psy.
Je-li ve vrhu jedno štěně výborné, jde o výborný vrh. Jsou-li ve vrhu dvě výborná štěňata, je vrh vynikající. Při třech výborných štěňatech je spojení ideální a mělo by se opakovat.
Každá hůl má dva konce - aneb dům se staví od základů - aneb polovina krásy prochází žaludkem (druhá je dědičná).
Pes za nic nemůže, podle toho se k němu chovejte. Chov vám sice nevyšel, ale věřte, že pes je jediný, kdo vás nikdy nezradí.

A teď jen pro vás
Pokud jste se dočetl až sem na tyto řádky, tak vám mnohokrát děkujeme za všechny fundláky na světě. PROČ? Protože právě pro ně a kvůli nim jsme tuto Informatiku vytvořili. A taky možná bláhově doufáme, že vám něco dala pro to, aby jste se ze spotřebního majitele stal kvalitním a dobrým chovatelem. Není zde určitě obsaženo všechno, ale i to je úmyslné, abychom vám mohli otevřeně nabídnout členství v Klubu Novofundlandský pes. Zde se dozvíte víc a poznáte stejné nadšence, jako jste sám.
Mnoho odborných rad načerpáte v časopise Pes, přítel člověka, Svět psů a zajímavosti o NF plemeni ve Zpravodaji Klubu NF pes.
Tak vás tedy vítáme v naší lidsko-psí smečce.

© fefi design 2007
fefi.wz.cz